Toiminta-ajatus on kirjoitettu sääntöihin

Toisessa pykälässä sanotaan, että "tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kuorolaulun harrastusta jäsentensä keskuudessa. Tässä tarkoituksessa yhdistys toimeenpanee harjoituksia, kokouksia ja esitelmätilaisuuksia sekä konsertteja ja juhlia tai avustaa esityksillään sellaisia, sekä hoitaa yhteyksiä muihin järjestöihin." Kevätkonsertti 2006

Kolmannessa pykälässä kerrotaan jäseneksi liittymisestä: "Yhdistyksen toimivaksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus johtajan esityksen perusteella hyväksyy. Toimiva jäsen suorittaa vuosikokouksessa määrättävän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun."

Lisäksi kuorolla voi olla kannattajajäseniä sekä kunniajäseniä. Perustamiskirjasta voit katsoa yhdistyksen säännöt.