Hallinto

Sunniva-kuoro toimii rekisteröitynä yhdistyksenä.

Sääntöjen mukaisesti jäsenet kokoontuvat kerran vuodessa valitsemaan hallituksen ja muut säännöissä mainitut toimihenkilöt. Kokouksessa käsitellään edellisen vuoden toiminta ja tulevan vuoden toimintasuunnitelma. Hallitus kokoontuu tarvittaessa, noin viisi kertaa vuodessa.

Sunniva-kuoron hallinto 27.02.2014 alkaen seuraavaan vuosikokoukseen asti:

Puheenjohtaja Tiina Vähä-Kreula
Varapuheenjohtaja Minna Peltola

Varsinaiset jäsenet
Päivi Lammi
Satu Kähkönen
Minna Peltola
Leena Rosenberg

Varajäsenet Leila Kivinen ja Katja Leppänen

Sihteeri Päivi Lammi
Rahastonhoitaja Satu Kähkönen
Matrikkelinhoitaja Anna-Liisa Peiponen

Lue tästä kuoron toiminta-ajatus

Kokous